Započet remont pogona i dogradnja u fabrici Biospringer RS d.o.o. Senta

Započet remont pogona i dogradnja u fabrici Biospringer RS d.o.o. Senta

Prilikom godišnjeg remonta u fabrici kvasca Biospringer RS d.o.o. u Senti, odradili smo pripremne radove za rekonstrukciju koja predstoji. Takođe, uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Paralelno sa rekonstrukcije pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome polažemo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj poslovni poduhvat radimo u saradnji sa Mikro Kontrolom d.o.o. i Pro – ing d.o.o. s obzirom da je dogradnja pogona podeljena na dva projekta. Ostatak radova na dogradnji novog pogona je pred nama, plan je da sve bude gotovo do kraja septembra. Jun – … 2019.