Zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu

Zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu

U saradnji sa kompanijom NS Koncept d.o.o. uspešno završena zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu, koja pripada sistemu grejanja “JKP Novosadska Toplana”. Naš zadatak bio je da demontiramo ormane, prebeležimo kablove, postavimo i povežemo nove ormane, komandne kutije i ventile, i na kraju sve uspešno pustimo u pogon pre početka grejne sezone. Septembar 2019.