Rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu

Rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu

Za potrebe investitora JKP “Novosadska toplana” izvršena je rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu. Ovaj poslovni poduhvat započet je i uspešno završen u saradnji sa NS Konceptom d.o.o. Naš posao je bio da izvršimo rekonstrukciju postojeće električne instalacije i da prilikom dodavanja novog vrelovodnog kotla uradimo adekvatnu električnu instalaciju, osvetljenje i povežemo i pustimo u pogon prateću opremu i senzore. Oktobar 2018. – Januar 2019.