Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Nastavak rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. završene su treća i četvrta faza rekonstrukcije. U ovim fazama rekonstrukcije i dogradnje nastavili smo montažu kablovskih trasa za nove pogone, a zatim su izvlačeni kablovi za napajanje opreme. Februar – Mart 2019.