Rekonstrukcija i dogradnja toplane – “TO Zapad” u Novom Sadu

Rekonstrukcija i dogradnja toplane – “TO Zapad” u Novom Sadu

Tokom godišnjeg remonta vrelovodnog sistema grada Novog Sada, JKP “Novosadska Toplana” finansirala je rekonstrukciju i dogradnju pogona u “TO Zapad.” Naime, u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept d.o.o.” uspešno smo završili kompleksan posao u “TO Zapad” koji se sastojao iz sledećih delova: postavljanje novih frekventnih regulatora, razvodnih ormana, komandnih kutija, ventila, senzora i opreme, montaža kablovskih trasa u pogonu, izvlačenje napojnih i signalnih kablova, povezivanje frekventniih regulatora, ormana, motora, ventila, senzora i opreme, kao i šemiranje u postojećim ormanima. Naravno, nakon toga je sledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno izvršeno. Takođe, treba napomenuti da smo u sklopu ovog posla odradili i rekonstrukciju pogona na toplanama “Jug” i “Istok”. Jul 2020. – Avgust 2020.