Rekonstrukcija i dogradnja magacinskog i poslovnog prostora – “Ducla Trading d.o.o.” u Zemunu

Rekonstrukcija i dogradnja magacinskog i poslovnog prostora – “Ducla Trading d.o.o.” u Zemunu

Na naše veliko zadovoljstvo nastavljena je dugogodišnja saradnja izmedju uspešne međunarodne kompanije “Ducla Trading d.o.o.” i našeg preduzeća. Saradnja je započeta još 2006. godine kad je naše preduzeće osnovano i prvi veliki posao upravo je bio u ovoj kompaniji, tako da dugujemo veliku zahvalnost direktoru i vlasniku kompanije “Ducla Trading do.o.” na ukazanom poverenju. Što se tiče konkretnog projekta zadatak se sastojao iz sledećih delova; redovnog godišnjeg remonta opreme, izvođenja kompletne nove elektro instalacije u tri nova dela magacinskog i poslovnog prostora, projektovanju, šemiranju, povezivanju na terenu i puštanju u rad upravljačkih razvodnih ormana. Novembar 2020. – Februar 2021.