Rekonstrukcija barže za prevoz nafte – “Rubikon 021” u Perlezu

Rekonstrukcija barže za prevoz nafte – “Rubikon 021” u Perlezu

Zajedno sa našim partnerima iz kompanije ” Yokogawa Europe Branches Beograd ” uspešno smo rekonstruisali i pustili u pogon, odnosno ovaj put “spustili na vodu” baržu za prevoz nafte “Rubikon 021” u brodogradilištu “Shipyard Bomex 4M” u Perlezu. Naš zadatak je bio da napravimo razvodni orman upravljana kompleksnom i veoma osetljivom senzorikom, namontiramo na licu mesta, izvučemo sve potrebne kablove za senzore i opremu i da povežemo te kablove na oba kraja. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je sve urađeno na profesionalan i kvalitetan način i da barža uveliko plovi našim rekama. Jul 2020. – Avgust 2020.