Bulevar vojvode Stepe 58, Novi Sad 21000
Bulevar vojvode Stepe 58, Novi Sad 21000
Reference

Reinstrumentacija fabrike Etilena II faza “HIP Petrohemija a.d.” - Pančevo

HVAC sistem ventilacije i klimatizacije u kompaniji “Toyo Tires” - Indjija

Elektromotorni pogon, automatsko upravljanje i instrumentacija pogona HSL i HSC “Galenika Fitofarmacija” - Beograd

Montaža i povezivanje linija za auto industriju u kompaniji “Nidec” - Novi Sad

Izrada razvodnih ormana za upravljanjem topovima i recirkualciju vode “Moravacem CRH” - Popovac

Kompletni elektro radovi na projektu Rekonstrukcija Radničkog univerziteta “Vega IT” - Novi Sad

Montaža i povezivanje linija za auto industriju u kompaniji “BMTS Technology” d.o.o. – u Novom Sadu

Dogradnja pogona kulira, maltera i glet masa u fabrici “JUB” d.o.o. – Šimanovci

Rekonstrukcija i dogradnja magacinskog i poslovnog prostora u kompaniji “Ducla Trading” d.o.o. – Zemun

Modernizacija i dogradnja toplane JKP “Subotička toplana” – Subotica

Rekonstrukcija i dogradnja JKP “TO Zapad” – Novi Sad

Godišnji remont pogona u fabrici “HBIS Group Serbia Iron & Steel” d.o.o. – Smederevo

Izgradnja objekta za uparavanje vinase u fabrici “Biospringer RS” d.o.o. – Senta

Logistički – nadzorni centar kompanije “Gastrans DOO” u poslovnoj zgradi NIS-a – Novi Sad

Izgradnja novog pogona u fabrici “DIV TRADES d.o.o.” – Bačka Palanka

Rekonstrukcija i dogradnja fabrike kvasca “BIOSPRINGER RS d.o.o.” Senta

Rekonstrukcija fabrike etilena “HIP – PETROHEMIJA a.d.” Pančevo

Zamena NN razvodnog bloka vodovod “JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA” Beograd (Zvezdara)