Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završene prve dve faze rekonstrukcije i dogradnje u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim partnerom Mikro Kontrol d.o.o. Prva i druga faza rekonstrukcije i dogradnje sastoje se od postavljanja kablovskih regala i trasa, kao i pripremnih radova za predstojeće faze. Decembar 2018. – Januar 2019.