Početak radova na poslovnom prostoru u Novom Sad

Početak radova na poslovnom prostoru u Novom Sad

Započeli smo još jedan poslovni poduhvat, ovaj put u saradnji sa našim poslovnim prijateljima iz “HFC Sistem DOO”. Naime, radi se o poslovnom prostoru na lokaciji Bulevar Oslobodjena 83, Novi Sad, lokali 9, 10 i 11, ukupne površine 990 metara kvadratnih. Naš zadatak je da uradimo kompletnu električnu instalaciji, od početnih radova (pravljenje regalskih trasa za kablove, projektovanje i povezivanje RO ormana, …) do “fine montaže” (montiranje rasvete, utičnica, …), a takođe i da uradimo projekte izvedenog stanja. Mart 2020. – Jul 2020.