Računarski centar Vega IT Novi Sad

Računarski centar Vega IT Novi Sad

U saradnji sa našim partnerom HFC Sistem d.o.o. završen je novi poslovni prostor, odnosno računarski centar za firmu Vega IT d.o.o. u Novom Sadu. U sklopu ovog projekta zadatak je bio na adekvatan način obezbediti sve potrebne uslove za funkcionisanje velikog računarskog centra, odnosno obezbediti adekvatnu rasvetu i električnu instalaciju za normalno i kvalitetno funkcionisanje preduzeća. Februar – April 2019.