Nastavak remonta pogona u fabrici Biospringer RS d.o.o. u Senti

Nastavak remonta pogona u fabrici Biospringer RS d.o.o. u Senti

Uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Ovaj poslovni poduhvat radimo u saradnji sa Mikro Kontrolom d.o.o. Takođe paralelno sa rekonstrukcijom pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome izvodimo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj deo projekta radimo u saradnji sa Pro – ing d.o.o. Ostatak radova na dogradnji novog pogona je pred nama, plan je da sve bude gotovo do kraja maja. Mart – Maj 2019.