Nastavak rekonstrukcije pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Nastavak rekonstrukcije pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena sedma i osma faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. I u ovim fazama rekonstrukcije i dogradnje nastavili smo polaganje kablova za nove pogone i njihovo pripremanje za povezivanje opreme, a zatim smo prešli na povezivanje opreme. Jun – Jul 2019.