Nastavak projekta u kompaniji – “BMTS Technology” d.o.o. u Novom Sadu

Nastavak projekta u kompaniji – “BMTS Technology” d.o.o. u Novom Sadu

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept” d.o.o. uspešno smo nastavili realizaciju kompleksnog posla u sklopu kompanije “BMTS Technology” d.o.o. koji se sastojao iz sledećih delova: montaže regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje odcepnih kutija, povezivanje motora i opreme, šemiranje razvodnih ormana na terenu, … Naravno, nakon toga je usledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno završen. Takođe, treba napomenuti da je u plan još jedan projekat, jer Nemački investitori planiraju proširenje svog pogona za pravljenje turbo punjača tokom 2022. godine. Septembar 2021. – Decembar 2021.