Nastavak izgradnje novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

Nastavak izgradnje novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

Uveliko traju radovi na izgradnji novog pogona u fabrici “Div Trades d.o.o.” u Bačkoj Palanci. Postavljeni si i povezani razvodni ormani, rasveta je takođe urađena, trenutno je akcenat na osposobljavanje radnih linija i proizvodnog pogona. Decembar 2019. – Januar 2020. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine.