Montaža i povezivanje nove linije u kompaniji “BMTS Technology” d.o.o. – u Novom Sadu

Montaža i povezivanje nove linije u kompaniji “BMTS Technology” d.o.o. – u Novom Sadu

Naime, u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept” d.o.o. uspešno smo završili kompleksan posao u sklopu kompanije “BMTS Technology” d.o.o. koji se sastojao iz sledećih delova: montaže regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje odcepnih kutija, povezivanje motora i opreme, šemiranje razvodnih ormana na terenu, … Naravno, nakon toga je usledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno završen. Takođe, treba napomenuti da je u plan još jedan projekat, jer Nemački investitori planiraju proširenje svog pogona za pravljenje turbo punjača. April 2021. – Jun 2021.