Nastavak projekta u kompaniji “BMTS Technology” d.o.o. – u Novom Sadu

Nastavak projekta u kompaniji “BMTS Technology” d.o.o. – u Novom Sadu

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept” d.o.o. uspešno smo nastavili realizaciju kompleksnog posla u sklopu kompanije “BMTS Technology” d.o.o. koji se sastojao iz sledećih delova: montaže regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje odcepnih kutija, povezivanje motora i opreme, šemiranje razvodnih ormana na terenu, … Naravno, nakon toga je usledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno završen. Takođe, treba napomenuti da je u plan još jedan projekat, jer Nemački investitori planiraju proširenje svog pogona za pravljenje turbo punjača. Jul 2021. – Septembar 2021.