Modernizacija i izgradnja pogona za prečišćavanje otpadnih voda – “Galenika Fitofarmacija” a.d. u Beogradu

Modernizacija i izgradnja pogona za prečišćavanje otpadnih voda – “Galenika Fitofarmacija” a.d. u Beogradu

Uspešno završen i pušten u pogon još jedan projekat. Zajedno sa našim partnerima iz kompanije “Mikro Kontrol DOO ” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog pogona za prečišćavanje otpadnih voda, u fabrici “Galenika Fitofarmacija a.d.” iz Beograda. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni, neki od njih su postavljanje kablovskih regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ispunili sve zahteve i u ugovorenom roku pustili pogon u rad. Maj 2021. – Jul 2021.