Izgradnja skladišta gotovih proizvoda – “Koteks Viscofan” d.o.o. u Novom Sadu

Izgradnja skladišta gotovih proizvoda – “Koteks Viscofan” d.o.o. u Novom Sadu

U saradnji sa kompanijom “Gea-Coop SRB d.o.o.” iz Novog Sada, na kvalitetan i profesionalan način je završen projekat u Novom Sadu, u krugu fabrike “Koteks Viscofan d.o.o.”. Naime, radi se o objektu skladišta gotovih proizvoda koja u sebi ima integrisan sistem pokretnih regala koji se upravlja pomoću PLC-a. Naš zadatak je bio da uradimo kompletnu elektroenergetsku instalaciju jake struje, u koju spada montaža i povezivanje rasvete, panik rasvete, utičnica i gromobranske instalacije, takodje da napravimo, povežemo i namontiramo GRO i RO-1. Takođe, na kraju smo sve ispitali i uspešno pustili u pogon u ugovorenom vremenskom periodu. Za kraj želimo da napomenemo da nam je izuzetno drago što smo proširili krug naših poslovnih partnera i ostvarili saradnju sa eminentnom kompanijom kao što je “Gea-Coop SRB d.o.o.” iz Novog Sada. Jun 2021. – Jul 2021.