Izgradnja rezervoara za melasu i pumpne stanice ekstrakta kvasca – “Biospringer RS” d.o.o. u Senti

Izgradnja rezervoara za melasu i pumpne stanice ekstrakta kvasca – “Biospringer RS” d.o.o. u Senti

Uspešno završen i pušten u pogon još jedan poslovni poduhvat. Zajedno sa našim partnerima iz kompanije “Mikro Kontrol DOO ” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog pogona pumpne stanice ekstrakta kvasca, u fabrici “Biospringer RS d.o.o.”. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni, neki od njih su postavljanje kablovskih regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ispunili sve zahteve i u ugovorenom roku pustili pogon u rad. Februar 2021. – April 2021.