Izgradnja objekta za uparavanje vinase – “Biospringer RS d.o.o.” u Senti

Izgradnja objekta za uparavanje vinase – “Biospringer RS d.o.o.” u Senti

Uspešno završen i pušten u pogon još jedan poslovni poduhvat. Zajedno sa našim partnerima iz preduzeća “Pro-ing DOO ” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog pogona za uparavanje vinase, u fabrici “Biospringer RS d.o.o.”. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni, neki od njih su postavljanje kablovskih regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ispunili sve zahteve i u ugovorenom roku pustili pogon u rad. April 2020. – Jun 2020.