Izgradnja novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

Izgradnja novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

U fabrici Div Trades d.o.o. koja se nalazi u Bačkoj Palanci, završeni su pripremni radovi i polaganje napojnih kablova i uzemljenja za novi proizvodni pogon. Nakon završenih građevinskih radova, posao će biti nastavljen. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine. Jun 2019. – …