Godišnji remont peći za topljenje aluminijuma – “Aluminij Industries” d.o.o. u Mostaru

Godišnji remont peći za topljenje aluminijuma – “Aluminij Industries” d.o.o. u Mostaru

Zajedno sa poslovnim partnerima iz kompanije “Centro-Gas” d.o.o. iz Novog Sada uspešno smo završili medjunarodni projekat u inostranstvu, odnosno u Bosni i Hercegovini u sklopu gigantske kompanije za proizvodnju aluminijuma “Aluminij Industries” d.o.o. u Mostaru. Naime, u sklopu ovog projekta vršio se remont i mondernizacija peći za topljenje aluminijuma, koja se sastoji iz četiri gorionika sa pratećom opremom, senzorikom, motorima i razvodnim ormanima. Sa zadovoljstvom možemo da zaključimo da je sve uradjeno na kvalitetan način, gorionici su uspešno ispitani i pušteni u pogon i uveliko se vrši proizvodnja aluminijuma. Avgust 2021.