Godišnji remont u prehrambenoj kompaniji – “Atlantic Štark d.o.o.” u Beogradu

Godišnji remont u prehrambenoj kompaniji – “Atlantic Štark d.o.o.” u Beogradu

U saradnji sa kompanijom “Beoinox d.o.o.” iz Beograda, na kvalitetan i profesionalan način je završen posao u Beogradu, u krugu fabrike za proizvodnju hrane “Atlantic Štark d.o.o.”. Naš zadatak je bio da izvučemo kablove za sve senzore i merenja u pogonu, da namontiramo razvodne ormane za upravljanje, i da povežemo kablove u ormanima i na uređajima. Takođe, položili smo i vazdušna creva za ventilska ostrva i naravno, sve ispitali i uspešno pustili u pogon u ugovorenom vremenskom periodu. Januar 2021.