Dogradnja pogona u fabrici mlečnih proizvoda – “Meggle Srbija d.o.o.” u Kragujevcu

Uspešno završen i pušten u pogon još jedan poslovni poduhvat. U saradnji sa kompanijom “Beoinox d.o.o.” iz Beograda, na kvalitetan i profesionalan način je završen posao u Kragujevcu, u krugu fabrike “Meggle Srbija d.o.o.”. Naš zadatak je bio da izvučemo kablove za sve senzore i merenja u pogonu, da namontiramo razvodni orman za upravljanje, i […]

Godišnji remont pogona u fabrici – “HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o.” u Smederevu

U saradnji sa našim partnerom iz Beograda, kompanijom “Vesimpex d.o.o.” uspešno smo završili još jedan poslovni poduhvat. Naime, reč je o godišnjem remontu pogona “Hladna valjaonica” u kompaniji “HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o.” u Smederevu. Naš zadatak je bio da zamenimo postojeću opremu, montiramo novu opremu, povežemo i pustimo u pogon, u ugovorenom […]

Izgradnja pogona evaporator – “Biospringer RS d.o.o.” u Senti

Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo još jedan poslovni poduhvat uspešno završili, a posebno nam je drago što je reč o fabrici kvasca, koji u ova krizna vremena predstavlja neprocenjiv resurs. Naime, u saradnji sa našim dugogodišnjim poslovnim prijateljima “Mikro Kontrol d.o.o.” završili smo pogon evaporator u fabrici “Biospringer RS d.o.o.” u Senti. Naš […]

Izgradnja objekta za uparavanje vinase – “Biospringer RS d.o.o.” u Senti

Uspešno završen i pušten u pogon još jedan poslovni poduhvat. Zajedno sa našim partnerima iz preduzeća “Pro-ing DOO ” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog pogona za uparavanje vinase, u fabrici “Biospringer RS d.o.o.”. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni, neki od […]

Početak radova na poslovnom prostoru u Novom Sad

Započeli smo još jedan poslovni poduhvat, ovaj put u saradnji sa našim poslovnim prijateljima iz “HFC Sistem DOO”. Naime, radi se o poslovnom prostoru na lokaciji Bulevar Oslobodjena 83, Novi Sad, lokali 9, 10 i 11, ukupne površine 990 metara kvadratnih. Naš zadatak je da uradimo kompletnu električnu instalaciji, od početnih radova (pravljenje regalskih trasa […]

Logistički – nadzorni centar kompanije “Gastrans DOO” u poslovnoj zgradi NIS-a u Novom Sadu

U saradnji sa kompanijom “Termoinženjering DOO” ušli smo u realizaiju značajnog projekta za budućnost naše države. Naime, reč je o logističko – nadzornom centru kompanije “Gastrans DOO” u poslovnoj zgradi NIS-a u Novom Sadu. Projekat je izuzetno kompleksan i složen jer osim poslovnog prostora, na ovoj lokaciji se nalazi i kontrolno – nadzorni centar transporta […]

Nastavak remonta pogona u fabrici “Biospringer RS d.o.o.” – Senta

Uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Ovaj poslovni poduhvat radimo u saradnji sa Mikro Kontrolom d.o.o. Takođe paralelno sa rekonstrukcijom pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome izvodimo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj deo projekta radimo u saradnji sa Pro – ing d.o.o. Ostatak radova […]

Nastavak izgradnje novog pogona u fabrici “Div Trades d.o.o.” – Bačka Palanka

Uveliko traju radovi na izgradnji novog pogona u fabrici “Div Trades d.o.o.” u Bačkoj Palanci. Postavljeni si i povezani razvodni ormani, rasveta je takođe urađena, trenutno je akcenat na osposobljavanje radnih linija i proizvodnog pogona. Decembar 2019. – Januar 2020. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine.

Poslovno – stambeni prostor

Na adekvatan i profesionalan način završen je još jedan projekat. Za razliku od prethodnih poslova koji su bili iz oblasti industrije, ovaj poslovni poduhvat je poslovno – stambene namene. Naš zadatak je bio da uradimo celokupnu elektroinstalaciju, kao i montažu rasvetnih tela. Takođe smo savetima pomogli investitoru prilikom izbora odgovarajućih svetiljki, a kao rezultat zajedničkog […]

Uspešno završena rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena poslednja faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. U ovoj fazi rekonstrukcije i dogradnje povezivali […]

Zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu

U saradnji sa kompanijom NS Koncept d.o.o. uspešno završena zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu, koja pripada sistemu grejanja “JKP Novosadska Toplana”. Naš zadatak bio je da demontiramo ormane, prebeležimo kablove, postavimo i povežemo nove ormane, komandne kutije i ventile, i na kraju sve uspešno pustimo u pogon pre početka […]

Nova proizvodna linija

Uspešno povezana i puštena u pogon nova proizvodna linija. Što se tiče ovog poslovnog poduhvata, naš zadatak je bio da postavimo PNK kablovske regale, izvučemo napojne kablove za mašine na proizvodnoj liniji, povežemo ih, namontiramo adekvatnu rasvetu i uskladimo rad celog proizvodnog procesa. Avgust 2019.

Nastavak rekonstrukcije pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena sedma i osma faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. I u ovim fazama rekonstrukcije […]

Izgradnja novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

U fabrici Div Trades d.o.o. koja se nalazi u Bačkoj Palanci, završeni su pripremni radovi i polaganje napojnih kablova i uzemljenja za novi proizvodni pogon. Nakon završenih građevinskih radova, posao će biti nastavljen. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine. Jun 2019. – …

Započet remont pogona i dogradnja u fabrici Biospringer RS d.o.o. Senta

Prilikom godišnjeg remonta u fabrici kvasca Biospringer RS d.o.o. u Senti, odradili smo pripremne radove za rekonstrukciju koja predstoji. Takođe, uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Paralelno sa rekonstrukcije pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome polažemo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj poslovni poduhvat radimo […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena peta i šesta faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. Naravno u saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. U ovim fazama rekonstrukcije […]

Računarski centar Vega IT Novi Sad

U saradnji sa našim partnerom HFC Sistem d.o.o. završen je novi poslovni prostor, odnosno računarski centar za firmu Vega IT d.o.o. u Novom Sadu. U sklopu ovog projekta zadatak je bio na adekvatan način obezbediti sve potrebne uslove za funkcionisanje velikog računarskog centra, odnosno obezbediti adekvatnu rasvetu i električnu instalaciju za normalno i kvalitetno funkcionisanje […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Nastavak rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. završene su treća i četvrta faza rekonstrukcije. U ovim fazama rekonstrukcije i dogradnje nastavili smo montažu kablovskih trasa za nove pogone, a zatim su izvlačeni […]

Rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu

Za potrebe investitora JKP “Novosadska toplana” izvršena je rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu. Ovaj poslovni poduhvat započet je i uspešno završen u saradnji sa NS Konceptom d.o.o. Naš posao je bio da izvršimo rekonstrukciju postojeće električne instalacije i da prilikom dodavanja novog vrelovodnog kotla uradimo adekvatnu električnu instalaciju, osvetljenje i povežemo i […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završene prve dve faze rekonstrukcije i dogradnje u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim partnerom Mikro Kontrol d.o.o. Prva i druga faza rekonstrukcije i dogradnje sastoje se od postavljanja kablovskih regala i trasa, kao i pripremnih radova za predstojeće faze. […]