Nastavak rekonstrukcije pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena sedma i osma faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. I u ovim fazama rekonstrukcije […]

Izgradnja novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

U fabrici Div Trades d.o.o. koja se nalazi u Bačkoj Palanci, završeni su pripremni radovi i polaganje napojnih kablova i uzemljenja za novi proizvodni pogon. Nakon završenih građevinskih radova, posao će biti nastavljen. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine. Jun 2019. – …

Započet remont pogona i dogradnja u fabrici Biospringer RS d.o.o. Senta

Prilikom godišnjeg remonta u fabrici kvasca Biospringer RS d.o.o. u Senti, odradili smo pripremne radove za rekonstrukciju koja predstoji. Takođe, uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Paralelno sa rekonstrukcije pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome polažemo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj poslovni poduhvat radimo […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena peta i šesta faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. Naravno u saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. U ovim fazama rekonstrukcije […]

Računarski centar Vega IT Novi Sad

U saradnji sa našim partnerom HFC Sistem d.o.o. završen je novi poslovni prostor, odnosno računarski centar za firmu Vega IT d.o.o. u Novom Sadu. U sklopu ovog projekta zadatak je bio na adekvatan način obezbediti sve potrebne uslove za funkcionisanje velikog računarskog centra, odnosno obezbediti adekvatnu rasvetu i električnu instalaciju za normalno i kvalitetno funkcionisanje […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Nastavak rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. završene su treća i četvrta faza rekonstrukcije. U ovim fazama rekonstrukcije i dogradnje nastavili smo montažu kablovskih trasa za nove pogone, a zatim su izvlačeni […]

Rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu

Za potrebe investitora JKP “Novosadska toplana” izvršena je rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu. Ovaj poslovni poduhvat započet je i uspešno završen u saradnji sa NS Konceptom d.o.o. Naš posao je bio da izvršimo rekonstrukciju postojeće električne instalacije i da prilikom dodavanja novog vrelovodnog kotla uradimo adekvatnu električnu instalaciju, osvetljenje i povežemo i […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završene prve dve faze rekonstrukcije i dogradnje u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim partnerom Mikro Kontrol d.o.o. Prva i druga faza rekonstrukcije i dogradnje sastoje se od postavljanja kablovskih regala i trasa, kao i pripremnih radova za predstojeće faze. […]