Uspešno završena rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena poslednja faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. U ovoj fazi rekonstrukcije i dogradnje povezivali […]

Zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu

U saradnji sa kompanijom NS Koncept d.o.o. uspešno završena zamena NN razvodnih ormana na Glavnoj razdelnoj stanici u Novom Sadu, koja pripada sistemu grejanja “JKP Novosadska Toplana”. Naš zadatak bio je da demontiramo ormane, prebeležimo kablove, postavimo i povežemo nove ormane, komandne kutije i ventile, i na kraju sve uspešno pustimo u pogon pre početka […]

Nova proizvodna linija

Uspešno povezana i puštena u pogon nova proizvodna linija. Što se tiče ovog poslovnog poduhvata, naš zadatak je bio da postavimo PNK kablovske regale, izvučemo napojne kablove za mašine na proizvodnoj liniji, povežemo ih, namontiramo adekvatnu rasvetu i uskladimo rad celog proizvodnog procesa. Avgust 2019.

Nastavak rekonstrukcije pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena sedma i osma faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. I u ovim fazama rekonstrukcije […]

Izgradnja novog pogona u fabrici Div Trades d.o.o. Bačka Palanka

U fabrici Div Trades d.o.o. koja se nalazi u Bačkoj Palanci, završeni su pripremni radovi i polaganje napojnih kablova i uzemljenja za novi proizvodni pogon. Nakon završenih građevinskih radova, posao će biti nastavljen. Planirano vreme završetka radova je jun 2020. godine. Jun 2019. – …

Započet remont pogona i dogradnja u fabrici Biospringer RS d.o.o. Senta

Prilikom godišnjeg remonta u fabrici kvasca Biospringer RS d.o.o. u Senti, odradili smo pripremne radove za rekonstrukciju koja predstoji. Takođe, uspešno smo zamenili postojeću opremu i pustili je u pogon u ugovorenom vremenskom roku. Paralelno sa rekonstrukcije pogona, proširuje se proizvodni pogon u kome polažemo kompletnu električnu instalaciju i povezujemo opremu. Ovaj poslovni poduhvat radimo […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Uspešno završena peta i šesta faza rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. Naravno u saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. sve je urađeno na kvalitetan i pouzdan način, po kome smo postali prepoznatljivi širom Srbije. U ovim fazama rekonstrukcije […]

Računarski centar Vega IT Novi Sad

U saradnji sa našim partnerom HFC Sistem d.o.o. završen je novi poslovni prostor, odnosno računarski centar za firmu Vega IT d.o.o. u Novom Sadu. U sklopu ovog projekta zadatak je bio na adekvatan način obezbediti sve potrebne uslove za funkcionisanje velikog računarskog centra, odnosno obezbediti adekvatnu rasvetu i električnu instalaciju za normalno i kvalitetno funkcionisanje […]

Rekonstrukcija pogona HIP – Petrohemija a.d. Pančevo

Nastavak rekonstrukcije i dogradnje pogona u fabrici Etilena i ostalim proizvodnim pogonima u sklopu fabrike HIP – Petrohemija a.d. Pančevo. U saradnji sa našim višegodišnjim poslovnim parternom Mikro Kontrol d.o.o. završene su treća i četvrta faza rekonstrukcije. U ovim fazama rekonstrukcije i dogradnje nastavili smo montažu kablovskih trasa za nove pogone, a zatim su izvlačeni […]

Rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu

Za potrebe investitora JKP “Novosadska toplana” izvršena je rekonstrukcija i dogradnja toplane Istok u Novom Sadu. Ovaj poslovni poduhvat započet je i uspešno završen u saradnji sa NS Konceptom d.o.o. Naš posao je bio da izvršimo rekonstrukciju postojeće električne instalacije i da prilikom dodavanja novog vrelovodnog kotla uradimo adekvatnu električnu instalaciju, osvetljenje i povežemo i […]