Bulevar vojvode Stepe 58, Novi Sad 21000
Bulevar vojvode Stepe 58, Novi Sad 21000
19. Januar, 2024

Montaža i povezivanje linija za auto industriju u kompaniji “Nidec” - Novi Sad

Zajedno sa našim partnerima iz kompanije “NS Koncept” završili smo projekat u kompaniji “Nidec” u industrijskoj zoni u Novom Sadu. U sklopu ovog projekta uradili smo poslove na montaži regalskih trasa, polaganju kablova, povezivanju otcepnih kutija, povezivanju motora i opreme, šemiranju razvodnih ormana na terenu, … Naravno, nakon toga je usledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno završen. Takođe, treba napomenuti da je u plan još jedan projekat, jer Japanski investitori planiraju proširenje svog pogona.

12. Mart, 2023

Elektromotorni pogon, automatsko upravljanje i instrumentacija pogona HSL i HSC “Galenika Fitofarmacija” - Beograd

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “Mikro Kontrol” uspešno smo završili projekat za proizvodnju herbicida, pesticida i fungicida, u fabrici “Galenika Fitofarmacija a.d.” iz Beograda. Naši poslovi su se sastojali iz sledećih zadataka: postavljanje kablovskih regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje opreme, ventila, ormana, polaganju i povezivanju pneumatskih creva i puštanje u rad. U planu je nastavak modernizacije pogona i proširenje proizvodnog kompleksa.

21. Novembar, 2022

Reinstrumentacija fabrike Etilena II faza “HIP Petrohemija a.d.” - Pančevo

Zajedno sa našim partnerima iz kompanije “Ogranak Yokogawa Europe Branches Beograd” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog projekta na reinstrumentaciji fabrike Etilena II faza “HIP Petrohemija a.d.” u Pančevu. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ispunili sve zahteve i u ugovorenom roku pustili pogon u rad. Zabranjeno slikanje pogona.

4. Jun, 2022

Nastavak izgradnje HVAC sistema ventilacije i klimatizacije u kompaniji – “Toyo Tires” u Indjiji

Nastavak projekta od državnog značaja u sklopu kompanije “Toyo Tires” u Indjiji. U saradnji sa partnerima iz kompanije “Controlpoint” d.o.o. započet je veliki projekat u sklopu nove fabrike guma Japanskog giganta “Toyo Tires”. Ovaj projekat se sastoji iz 3 celine, a trenutno je aktuelan pogon 1A/1B u kome radimo kompletnu instalaciju klimatizacije i grejanja, sa povezivanje i puštanjem u rad. Strogo zabranjeno slikanje pogona, od strane vlasnika iz kompanije “Toyo Tires”. Jun 2022. – Novembar 2022.

14. April, 2022

Rekonstrukcija Radničkog univerziteta – “Vega IT” Novi Sad

U saradnji sa našim partnerima iz kompanije “HFC Sistem” d.o.o. započet je novi poslovni poduhvat, odnosno računarski centar za firmu “Vega IT” u Novom Sadu, konkretno se misli na rekonstrukciju nekadašnjeg Radničkog univerziteta. U sklopu ovog projekta zadatak je da na adekvatan način obezbedimo sve potrebne uslove za funkcionisanje velikog računarskog centra, odnosno obezbediti adekvatnu rasvetu i električnu instalaciju, kao i razvodne ormane za normalno i kvalitetno funkcionisanje preduzeća. April 2022 – Januar 2023.

8. Decembar, 2021

Izgradnja merno-regulacione stanice – “MS4-GRČ” u Gospodjincima

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept” d.o.o. uspešno smo završili još jedan projekat. Ovaj projekat predstavlja deo “Turskog toka” koji prolazi kroz teritoriju naše zemlje, tj. ovo je jedna od 4 merno-regulacione stanice koje se nalaze na novom gasovodu u Srbiji. Naši poslovi su se sastojali iz sledećih zadataka: montaži regalskih trasa, polaganju kablova i pocinkovane trake, montaži stubova spoljne rasvete, povezivanju uredjaja i opreme u Ex izvedbi. Jul 2021. – Decembar 2021.

25. Novembar, 2021

HVAC sistem ventilacije i klimatizacije u kompaniji – “Toyo Tires” u Indjiji

U saradnji sa partnerima iz kompanije “Controlpoint” d.o.o. započet je veliki projekat u sklopu nove fabrike guma Japanskog giganta “Toyo Tires”. Ovaj projekat se sastoji iz 3 celine, a trenutno je aktuelan pogon B2 u kome radimo kompletnu instalaciju klimatizacije i grejanja, sa povezivanje i puštanjem u rad. Projekat je pokrenut sa naše strane u Novembru 2021. godine, a realan rok završetka ovog dela je Jul 2022. Strogo zabranjeno slikanje pogona, od strane vlasnika iz kompanije “Toyo Tires”. Novembar 2021. – Jul 2022.

19. Novembar, 2021

Nastavak modernizacija i izgradnja pogona za proizvodnju – “Galenika Fitofarmacija” a.d. u Beogradu

Zajedno sa našim partnerima iz kompanije “Mikro Kontrol DOO ” ušli smo u realizaciju izuzetno kompleksnog pogona za proizvodnju, u fabrici “Galenika Fitofarmacija a.d.” iz Beograda. Naš zadatak je bio da na adekvatan i profesionalan način ispunimo sve zadatke koji su pred nama bili postavljeni, neki od njih su postavljanje kablovskih regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje opreme i puštanje u rad. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ispunili sve zahteve i u ugovorenom roku pustili pogon u rad. Zabranjeno slikanje pogona. Novembar 2021. – Januar 2022.

15. Septembar, 2021

Nastavak projekta u kompaniji – “BMTS Technology” d.o.o. u Novom Sadu

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz kompanije “NS Koncept” d.o.o. uspešno smo nastavili realizaciju kompleksnog posla u sklopu kompanije “BMTS Technology” d.o.o. koji se sastojao iz sledećih delova: montaže regalskih trasa, polaganje kablova, povezivanje odcepnih kutija, povezivanje motora i opreme, šemiranje razvodnih ormana na terenu, … Naravno, nakon toga je usledilo ispitivanje i puštanje u rad celokupnog pogona, za koje možemo sa ponosom reći da je uspešno završen. Takođe, treba napomenuti da je u plan još jedan projekat, jer Nemački investitori planiraju proširenje svog pogona za pravljenje turbo punjača tokom 2022. godine. Septembar 2021. – Decembar 2021.