Adaptacija – ugradnja novog sistema automatske dojave požara – “Dijamant” a.d. u Zrenjaninu i “Kikindski mlin” a.d. u Kikindi

Adaptacija – ugradnja novog sistema automatske dojave požara – “Dijamant” a.d. u Zrenjaninu i “Kikindski mlin” a.d. u Kikindi

U saradnji sa našim poslovnim partnerima iz kompanija “Fitiš-Ju” d.o.o. i “HFC Sistem” d.o.o. uspešno smo završili dva projekta. Naime, reč je o modernizaciji i adaptaciji, odnosno ugradnji sistema automatske dojave požara u dva velika preduzećima “Dijamant” a.d. iz Zrenjanina i “Kikindski mlin” a.d. iz Kikinde. Naš deo posla bio je da postavimo nove regalske trase za polaganje kablova, položimo termo i signalne kablove, namontiramo javljače požara, signalne sirene itd … Prvi deo projekta je završen, tj. u kompaniji “Dijamant” a.d. je sistem automatske dojave požara pušten u rad, a u Kikindi se radovi odvijaju u skladu sa dinamikom rada projekta. Februar 2021. – Maj 2021.